Nie zwlekaj , ubezpiecz swoje dziecko w POLISA EXPERT!

Oferujemy w bardzo szerokim zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla Twojego dziecka.

Poniżej przestawiamy przykładowy zakres ubezpieczenia:

ZAKRES UBEZPIECZENIA

PEŁNY: ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest 24 godziny na dobę na terenie całego świata.

ZAKRES PODSTAWOWY:

1. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu
2. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
3. Świadczenie z tytułu złamań kości i skręceń stawów w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
4. Świadczenie z tytułu oparzeń i odmrożeń w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
5. Świadczenie z tytułu pogryzienia pokąsania przez zwierzęta, ukąszenia przez owady — pod warunkiem, gdy poszkodowany przebywa w szpitalu powyżej 2 dób,
6. Świadczenie z tytułu ran wymagających interwencji chirurgicznej w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
7. Świadczenie z tytułu nagłego zatrucia gazami, substancjami produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem,
8. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia protez lub innych środków pomocniczych w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
9. Refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji poniesionych na terenie RP w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
10. Świadczenie z tytułu wystąpienia padaczki.

ZAKRES DODATKOWY:

1. Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego,
2. Świadczenie z tytułu śmierci rodzica/ opiekuna prawnego w wyniku NW,
3. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania sepsy,
4. Świadczenie z tytułu amputacji kończyny lub jej części spowodowana nowotworem złośliwym u dziecka/ucznia,
5. Świadczenie z tytułu zdiagnozowania nowotworu złośliwego,
6. Dzienne świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
7. Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Partnerami