POLISA EXPERT została wyróżniona przez Towarzystwo PROAMA za całokształt współpracy oraz wkład w rozwój ubezpieczeń dobrowolnych PROAMA.

Dziękujemy!