Polisa Expert została nagrodzona za wkład w rozwój sprzedaży przez towarzystwo Ergo Hestia. Dziękujemy! 🙂