za udział w programie prewencyjnym „Bezpieczeństwo Pracy w Małych Zakładach”.„Dyplom stanowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.” – Okręgowy Inspektor Pracy