Jako właściciel gospodarstwa rolnego, jesteś objęty obowiązkiem posiadania ważnego ubezpieczenia budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych i oc rolnika. Jeśli jesteś też najemcą albo dzierżawcą takie ubezpieczenie może również zostać zawarte. Pamiętaj, że konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje już z dniem pokrycia budynku dachem. Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę spowoduje także podniesienie grzywny za brak ważnego ubezpieczenia. Wynosi ona 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w 2021 r. – 280 zł , a 2022 r. – 301 zł. Zapraszamy do agenta Polisa Expert po aktualną ofertę dostosowaną do potrzeb.