Produkt PZU Plan na Zdrowie składa się z ubezpieczenia podstawowego – Plan na Zdrowie oraz 3 ubezpieczeń dodatkowych:
• W Ciężkiej Chorobie,
• W Leczeniu Nowotworu,
• W Trosce o Ciebie.

Plan na Zdrowie
W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku zakres gwarantuje organizacje i bezpłatny dostęp dla leczenia przez okres 1 roku (np. leczenie złamań, porażeń lub uszkodzeń narządów).

W Ciężkiej Chorobie
W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby zakres gwarantuje organizacje i bezpłatny dostęp dla leczenia przez okres 1 roku (np. leczenie udaru mózgu, zapalenie mięśnia serca)

W Leczeniu Nowotworu
W przypadku wystąpienia nowotworu złośliwego zakres gwarantuje organizacje i bezpłatny dostęp dla leczenia przez okres 3 lat wraz z wypłatą świadczenia na suplementację diety.

W Trosce o Ciebie (opieka specjalistyczna)
W każdym przypadku wystąpienia uszkodzenia ciała lub dowolnego zachorowania zakres gwarantuje organizacje i bezpłatny dostęp dla leczenia w okresie trwania polisy.

Nie zwlekaj – ubezpiecz się już dziś w biurach Polisa Expert.

Zapraszamy